หาจุดสบาย ให้ชีวิต

คุณกาละแมร์กล่าวไว้

จุดสบาย คือ จุดที่อยู่แล้วเป็นธรรมชาติไม่ฝืนจนเกินไป

สำหรับเรามันคือ จุด equilibrium ในเรื่องสมดุลมวลและพลังงาน

หรืออีกทีนึงก็คือ ……..rest position ใน Physiologic นั่นเอง

Advertisements