ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง

มีบางอย่างได้มาโดยบังเอิญ
แต่ส่วนใหญ่ที่เราได้รับ ล้วนมาจากผลของการกระทำ…
อาจจะของเราเอง
หรือคนรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อเรา

ไม่มีอะไรแน่นอนคงทน
เว้นแต่ความไม่แน่นอน

ทำให้ดีที่สุด
ในวันที่มีโอกาส
มีอำนาจ
มีแรงที่จะทำ

ทำในสิ่งที่ตัวเอง อยากจะทำ
และไม่เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องจนเกินไป

วันใดที่ช่วงชีวิตต้องตกต่ำ
จะได้ยังมีความดี…ช่วยหนุนนำจิตใจ ว่าอย่างน้อยเราได้ทำดีที่สุดแล้ว ^^

Onuma

เขียนในวันที่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์

Advertisements