สิ่งสำคัญอย่างนึง ที่ไม่น้อยไปกว่า การช่วยแก้ปัญหา
คือ การอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจ ให้กันและกัน

Advertisements