บนถนนสายเดิม
ต่อให้ฉันเปิดเพลงในรถดังสักแค่ไหน
ก็ไม่สามารถกลบเสียงที่ดังในใจฉันได้
………….
ฉันเลยปิดเพลง
เสียงนั้นดังหนักขึ้นกว่าเดิม
จนกระทั่งมันเหนื่อย
และหยุดไปได้ในที่สุด

Advertisements