มองขอบฟ้าไกลตรงนั้น
ฉันมองจะมองทุกวัน
รู้เพียงตอนนี้ว่าเธออยู่ตรงนั้น
เราไกลกันเหลือเกิน

แล้วเธอมองฟ้าไกลๆ บ้างไหม
เพราะเราคงได้พบกัน
ที่สุดขอบฟ้าปลายสายตา ตรงนั้น
หัวใจเราจะได้พูดคุย

เปิดใจให้ความเงียบเหงาพบกัน
ไถ่ถามถึงความผูกผันที่มี
เจ็บปวดตรงไหน ว้าเหว่สักเท่าไหร่
ขอบฟ้าคงทำให้เราใกล้กัน

เปิดใจให้ความเงียบเหงาพบกัน
ไถ่ถามถึงความผูกผันที่มี
เจ็บปวดตรงไหน ว้าเหว่สักเท่าไหร่
ขอบฟ้าคงทำให้เราใกล้กัน

และคงรู้สึกอีกครั้งว่าพบกัน
และเหมือนฉันได้จับมือของเธอ

อยู่ไกลแค่ไหน ว้าเหว่สักเท่าไร
ขอบฟ้าคงทำให้เรา ใกล้กัน
ข อ บ ฟ้ า ค ง ทำ ใ ห้ เ ร า พ บ กั น

………………………..

มองท้องฟ้า – ขอบฟ้า
ความสุขที่หาได้ไม่ยากของฉัน
ปล่อยสายตาจากอะไรมากมายบนพื้นดิน
ปล่อยใจ ลอยไป
คิดถึง คิดถึง
เพ้อ เพ้อ
ถึงเธอ….อีกแล้ว

 

Advertisements