ที่สุดแล้วความรักก็ต้องจากไป…
ในวันที่ฉันไม่มีความพร้อมใดๆ ทั้งสิ้น
อันที่จริง…
คือ ฉัน  ไม่เคย พร้อม  สำหรับเรื่องนี้เลยต่างหาก
……………………………………………..

Advertisements