หายไปนาน
แต่ก็ไม่มีอะไรจะเขียน

ระหว่างนี้มีเรื่องราวที่…อยากจะ..เขียนเยอะแยะ
ก็..ว่าจะ..ว่าจะ..เขียน…แล้วก็ไ่ม่ได้เขียน

จนวันนี้ลืมความรู้สึกนั้นไปแล้ว   ก็มันผ่านมาแล้ว

เอาไว้เมื่อไหร่คิดจะเขียนอีกจะจำให้แม่นๆ กว่านี้ แล้วมาว่ากันใหม่
ไปล่ะ

คิดถึงเธอเสมอนะ… คนดี
๕ พ.ค. ๒๕๕๓

Advertisements