ช่วงเวลาที่สวยที่สุดของ แม่โจ้ -แพร่
คือ

ช่วงเย็น-เย็น

แดดทอประกายสีทอง  ทั่วทั้งภูเขา ใหญ่ น้อย
อาบดอกหญ้า ต้นไม้ ถนน และทุกสิ่งอย่าง
ให้กลายเป็นสีทอง (อย่างกับต้องมนต์สะกด)

ดีใจที่รู้สึกได้ถึงความงามนี้
แม้ในทุกอารมณ์ ความรู้สึก

Advertisements