นาฬิกา – บี พีระพัฒน์

นาฬิกายังเดินหมุนไป ไม่หยุด

ใจข้างใน ก็เลยหมุนตามด้วยความสุขทุกข์ เวียนวน

วันเวลากับความสัมพันธ์ของคน หมุนไปไม่หยุดเลย

* หนึ่งนาที อาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน

หนึ่งชั่วโมง อาจทำให้คนชอบกัน

และหนึ่งวัน อาจผูกพันจนรักกัน

** แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

เพื่อลืมคนหนึ่งคน

นาฬิกายังเดินหมุนไป ไม่เปลี่ยน

ใจข้างในกลับ เดินช้าลง ไม่ตรงไม่เท่าเวลา

นาฬากากับการพลัดพลากจากลา หมุนไปไม่กลับคืน

ซ้ำ *,**

หากนาฬิกา ย้อนวันเวลากลับไป

ถึงวันที่เราเจอกัน แล้วฉันจำทำอย่างไร

ตอบใจตัวเอง ถ้าย้อนไปวินาทีนั้น

ฉันก็จะทำอย่างเดิม ฉันจะรักเธออย่างเดิม

*** แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

ซ้ำ ***,***

http://bigbang.bloggoo.com/songs/28183

Advertisements