หน้าเสาธงโรงเรียนวันนั้น
ฉันแหงนหน้ามองท้องฟ้า
 
ไม่มีเมฆสีขาวสักก้อนบนนั้น
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
ตั้งแต่ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้
 
ท้องฟ้าวันนั้นมันช่างสวยงามจริงๆ
ฉันยิ้มให้ท้องฟ้าสีฟ้า
 
แล้วฉันก็คิดถึงเธอ
Advertisements