เมื่อเติบโตขึ้น
เราได้ไปในที่ต่างๆ มากขึ้น
ได้รู้จักใครๆ มากขึ้น
 
ผู้คนเข้ามาแล้วก็จากไป..
 
นั่นก็หมายความว่ามีคนที่เราต้องคิดถึงเพิ่มขึ้นด้วย
 
และมีบางคน
ที่ทำให้เราคิดถึง..จนจับใจ
 
 
 
Advertisements