ฝากสายน้ำไหลถึงเธอ
 
ฝากลมบอกเธอฉันเหงา
 
ฝากฝนให้หล่น หล่นเบาๆ
 
ฝากรักแนบเนา…ข้างกายและใจ
 
…………………………………
 
เป้ สีน้ำ
Advertisements