คนที่เราอยู่ด้วยทั้งชีวิตก็คือตัวของเราเอง เพราะฉนั้นก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะ รักษาน้ำใจตัวเอง ดูแลเอาใจใส่มั่นเช็คสภาพจิตใจเราให้ดี ก่อนที่มันจะหมดอายุ…อย่างไม่รู้ตัว
Advertisements