ความสุขที่สุดในชีวิต คือ ความมั่นใจว่าเราเป็นที่รัก
รักในสิ่งที่เราเป็น หรือแม้แต่รักทั้งๆ ที่เราเป็นเช่นนี้
 
วิกเตอร์ ฮิวโก้
 
ป.ล. ขอบคุณที่รักกัน
Advertisements